Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "INICJATYWA" w Kosinie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Stowarzyszenie jako OPP Przekaż 1,5% podatku
Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku

Email Drukuj PDF

OPPStowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "INICJATYWA" od listopada 2009 roku jest organizacją pożytku publicznego, dlatego możemy prosić Państwa o przekazanie nam 1,5% podatku na realizację celów statutowych. Dotyczy to rocznych zeznań podatkowych.
Nasz numer KRS to: 0000213955

 

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

 

 

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Dlatego możesz przekazać nam 1,5% podatku.


Wystarczy, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym wypełnisz blok
"WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)":

  1. W rubryce "Numer KRS" wpisz: 0000213955,
  2. W rubryce "Wnioskowana kwota" wpisz kwotę stanowiącą 1,5% podatku.

 

To wszystko!

Zadeklarowaną kwotę na konto naszemu Stowarzyszeniu przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Organizacja utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich oraz hojności sponsorów. Dlatego przekazanie 1,5% podatku na rzecz naszej organizacji,  sprawi, że działalność naszego stowarzyszenia będzie bardziej owocna.

Dziękujemy Ci za pomoc i zainteresowanie naszą działalnością!

Poprawiony: poniedziałek, 13 lutego 2023 01:01
 


Coś z galerii :)

Galeria

Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama

Statystyka

Odsłon : 28273