Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "INICJATYWA" w Kosinie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Informacje dotyczące Pielgrzymki Rowerowej 2017 i regulamin

Email Drukuj PDF

Zamieszczamy szczegółowy regulamin Pielgrzymki Rowerowej Kosina - Krasnobród - Sandomierz - Kosina 2017. Zawarte są w nim wszystkie informacje dotyczące wyjazdu. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Najważniejsze z bieżących informacji to:

1. Termin wpłat - przelew na konto Stowarzyszenia do dnia 23 czerwca 2017 roku (numer konta podany na końcu regulaminu).

2. Spotkanie organizacyjne planujemy na dzień 30 czerwca 2017 roku (piątek) na godz. 19.00 w salce parafialnej przy kościele w Kosinie. Osoby, które nie przesłały e-mail'owo skanu karty zgłoszenia, proszone są, w miarę możliwości, o dostarczenie wypełnionej i podpisanej kary zgłoszenia na spotkanie. Będzie oczywiście możliwość wypełnienia karty na miejscu. Prosimy również o wcześniejszą informację od osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym.

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj: Karta zgłoszenia

Aktualizacja (28.06.2017 r.): Informujemy, że nie ma już wolnych miejsc na pielgrzymkę.

 

Regulamin Pielgrzymki Rowerowej Kosina – Krasnobród – Sandomierz – Kosina

organizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” w Kosinie

w dniach od 15 lipca 2017 roku do 17 lipca 2017 roku

 

1. Hasło pielgrzymki:

„Do Pani Roztocza”.

 

2. Cel pielgrzymki:

a) odnowa duchowa,

b) ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy,

c) wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,

d) popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej,

e) propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

3. Organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” w Kosinie.

 

4. Termin:

15 lipca 2017 roku – 17 lipca 2017 roku.

5. Trasa i terminarz:

* 15 lipca (sobota): Kosina – Krasnobród (około 100 km).

Link do trasy w Mapach Google: https://goo.gl/maps/f6xcjX1S3Jm

Rozpoczynamy mszą św. o godz. 6.45. Po mszy św. i zrobieniu pamiątkowych zdjęć wyjeżdżamy na trasę. Dłuższy postój planujemy w Józefowie.

Po przyjeździe zakwaterowanie. Możliwość zwiedzania Sanktuarium z przewodnikiem (do ustalenia). Godzina i forma kolacji (możliwe ognisko, grill) do ustalenia. Czas wolny do noclegu.

* 16 lipca (niedziela): Krasnobród – Sandomierz (około 140 km).

Link do trasy w Mapach Google: https://goo.gl/maps/rRkQHUdpizP2

Dzień rozpoczynamy śniadaniem o godzinie 6.00, a później o godz. 6.45 udajemy się rowerami do Sanktuarium na mszę św. o godz. 7.00. Po mszy św. wyruszamy na trasę. Dłuższy postój planujemy w Janowie Lubelskim.

Ze względu na najdłuższy odcinek trasy, po przyjeździe – zakwaterowanie, wspólna kolacja i czas wolny do noclegu.

* 17 lipca (poniedziałek) : Sandomierz – Kosina (około 110 km).

Link do trasy w Mapach Google: https://goo.gl/maps/mku3Wsu8xVr

Dzień rozpoczynamy mszą św. o godz. 7.00. Po śniadaniu wyjeżdżamy na trasę. Jeżeli będzie wola grupy to dłuższy pobyt planujemy w Medyni Głogowskiej w Zagrodzie Garncarskiej.

 

Trasy przebiegają po drogach asfaltowych.

Uwaga!

W pierwszym dniu część trasy, szczególnie okolice Józefowa i Krasnobrodu, przebiegają niestety po nawierzchni o bardzo złym stanie.

W trzecim dniu w okolicach miejscowości Orliska przejdziemy 50 metrów po nawierzchni szutrowej (wały przeciwpowodziowe i most).

 

6. Warunki uczestnictwa:

Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, kto zaakceptuje jej religijny charakter oraz niniejszy regulamin, dokona zapisu, zapłaci opłatę pielgrzymkową oraz podporządkuje się poleceniom organizatora. Osoby zgłaszające muszą mieć powyżej 18 lat.

W pielgrzymce mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia do 18 roku życia (niepełnoletnie) tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na uczestnictwo w pielgrzymce i tylko w razie wyznaczenia przez nich opiekuna, który zobowiązuje się podjąć takiej opieki nad niepełnoletnim uczestnikiem.

Niepełnoletni uczestnik i jego opiekun muszą jechać w tej samej kolumnie pielgrzymki.

 

7. Pokonywanie trasy:

Każdy odcinek dzienny, podzielony jest na kilka etapów wynoszących około 25 km. Jazda odbędzie się w każdych warunkach atmosferycznych, bez względu na deszcz, czy wiatr.

Pielgrzymka rozpoczyna się 15 lipca 2017 roku mszą św. o godz. 6.45 w kościele parafialnym w Kosinie.

Na mszę św. udajemy się w stroju kolarskim ubrani w koszulki oraz spodenki kolarskie (wspólne wejście do kościoła o godz. 6.35). Wcześniej przed mszą św. pakujemy bagaż do busa (1 torba podróżna na 1 osobę).

Po mszy św. i błogosławieństwie na czas pielgrzymowania na stopniach kościoła robimy wspólne zdjęcie i około godz. 8.00 wyruszamy w trasę.

 

8. Noclegi:

Pierwszy nocleg w CSiR Elbest Krasnobród w Krasnobrodzie (http://krasnobrod.biz.pl), drugi w Diecezjalnym Centrum „Quo Vadis” w Sandomierzu (http://diecezjasandomierska.pl/diecezjalne-centrum-quo-vadis).

 

9. Wyżywienie:

Na trasie zatrzymywać się będziemy pod sklepami, zajazdami oraz marketami. Natomiast śniadania i kolacje w miejscach noclegowych w formie zorganizowanej.

 

10. Rowery:

Najlepszym rowerem na taką podróż jest rower trekkingowy i inne posiadające przerzutki.

Rowery muszą być sprawne technicznie i posiadające odpowiednie wyposażenie:

a) jeden sprawnie działający hamulec

b) światło białe z przodu

c) światło czerwone z tyłu

d) światło odblaskowe czerwone z tyłu

e) dzwonek lub inny sygnalizator ostrzegawczy

Organizator zapewnia dla każdego uczestnika kamizelkę ostrzegawczą.

Obowiązkowo każdy uczestnik powinien posiadać kask rowerowy.

 

11. Bagaże:

Każdy z uczestników zabiera ze sobą: jedną torbę, może być mały plecak do codziennego prowiantu, okulary, coś przeciwdeszczowego (oczywiście nie parasol na rower), podstawowe leki (jeśli ktoś zażywa) oraz części serwisowe do swojego roweru (dętki, łatki itd.).

Wszystkie bagaże przewozi samochód towarzyszący pielgrzymce, który jedzie przez cały czas za ostatnim uczestnikiem, czyli na końcu, zamykając całą grupę pielgrzymkową.

 

12. Koszty:

Cena pielgrzymki 250,00 zł.

W tej kwocie organizator zapewnia:

a) noclegi,

c) przewóz bagażu,

d) ubezpieczenie,

e) wodę na trasę,

f) wyżywienie (śniadania i obiadokolacje).

 

13. Zgłoszenia:

Osoba zgłoszona uważana jest za taką, która wypełni kartę zgłoszenia oraz uiści pełną wpłatę przelewem na konto Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” w Kosinie do dnia 23 czerwca 2017 roku.

Prosimy o pobranie ze strony internetowej Stowarzyszenia i wypełnienie karty zgłoszenia udziału w pielgrzymce. Wypełniony i podpisany skan karty zgłoszenia można wysłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub dostarczyć do organizatora najpóźniej w dniu pielgrzymki.

Nr konta Stowarzyszenia „Inicjatywa” podano na końcu regulaminu.

W razie rezygnacji organizator nie zwraca kosztów po wyżej podanych terminach!

Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z tym będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Osoby zgłaszające muszą mieć powyżej 18 lat.

W przypadku osób niepełnoletnich:

a) do szesnastego roku życia może uczestniczyć tylko z własnym opiekunem,

b) od szesnastego do osiemnastego roku życia musi posiadać oświadczenie od rodziców lub opiekunów prawnych, stwierdzające wyrażenie zgody na uczestnictwo w pielgrzymce.

 

14. Sposób pielgrzymowania (rowerem):

Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, znać przepisy ruchu drogowego oraz stosować się do uwag przewodnika grupy. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz musi być odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

Na trasie uczestnicy poruszają się prawą stroną drogi, 30-50 cm od jej krawędzi w max 15 osobowych kolumnach jadąc jeden za drugim (gęsiego). Skład kolumn zostanie ustalony przed pielgrzymką i każda kolumna posiadać będzie swojego przewodnika. W kolumnie należy poruszać się z prędkością dostosowaną do innych rowerzystów, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego rowerzysty. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, ciągłe zmiany pozycji oraz opuszczanie kolumny bez konieczności oraz bez wiedzy przewodnika. W czasie jazdy zabrania się: ściganie się pomiędzy uczestnikami, rozmawiania przez telefon komórkowy, pisania i czytania smsów.

Postoje odbywać się będą w wyznaczonych bezpiecznych miejscach. Nie wolno wówczas przebywać na drodze, oddalać się od grupy bez poinformowania przewodnika lub organizatora. Na każdym postoju można będzie skorzystać ze swojego bagażu oraz uzupełnić bidony wodą.

Na postojach i noclegach należy poszanować mienie prywatne i publiczne, zachować porządek i czystość. Czas postoju określa przewodnik grupy podając wszystkim czas odjazdu.

W razie awarii roweru należy powiadomić przewodnika, poprzez zjechanie na pobocze po wcześniejszym zasygnalizowaniu tego faktu np. przez podniesienie ręki.

W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku (karambolu) cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodzi na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu dla innych użytkowników drogi. W cięższych przypadkach wzywana jest karetka pogotowia.

Podczas trwania pielgrzymki, zarówno na miejscach noclegowych jak i na trasie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych należy bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy czy organizatora.

 

15. Nieprzestrzeganie regulaminu:

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z pielgrzymki w przypadku, gdy rażąco naruszył on nie przestrzeganie regulaminu, poleceń organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki. Osoba wykluczona wraca do domu na własny koszt.

Gdy zostanie wykluczona osoba niepełnoletnia, ma być ona do odebrania przez rodziców (prawnych opiekunów) na najbliższym noclegu.

Osobie wykluczonej z pielgrzymki nie przysługuje zwrot kosztów.

 

16. Postanowienia końcowe:

Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania pielgrzymki.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Wszelkie kwestie nie uregulowane postanowieniami regulaminu rozstrzyga Kodeks Cywilny.

Co zabrać?

a) kask rowerowy,

b) bidon na napój do roweru,

c) koszulki, skarpetki, bielizna osobista na przebranie się,

d) ubranie na chłodniejsze dni czy noce np. polar, sweter, kurtka, długie spodnie itp.,

e) zastępcze buty,

f) przybornik toaletowy wraz z ręcznikiem,

g) okulary przeciwsłoneczne,

h) leki, jeśli ktoś zażywa na co dzień,

i) ubiór przeciwdeszczowy (kurtka, peleryna itp.),

j) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

k) różaniec,

l) pieniądze – na wyżywienie czy napoje we własnym zakresie.

m) zapasowe dętki i ewentualnie inne części rowerowe czy narzędzia właściwe dla swojego roweru,

n) telefon komórkowy.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie!

 

„Bądźmy otwarci na siebie, gdyż jesteśmy rodziną pielgrzymią. Wzajemnie się pilnujmy i dbajmy o zdyscyplinowanie. Pomagajmy sobie nawzajem w różnych spotkanych nas chwilach i sytuacjach, a na pewno Matka Boża wynagrodzi nam te starania”

 

Organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” w Kosinie

37-112 Kosina 630

Janusz Kluz – Prezes Zarządu

Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

Rafał Nazimek – tel. 663489789

Janusz Bester – tel. 606667302

Nr rachunku:

Bank Spółdzielczy w Łańcucie - 09 9177 0008 2001 0002 7603 0001

Poprawiony: piątek, 28 lipca 2017 21:43  

Coś z galerii :)

Galeria

Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama

Statystyka

Odsłon : 18549