Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "INICJATYWA" w Kosinie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Regulamin Pielgrzymki Rowerowej Kosina - Skarżysko Kamienna

Email Drukuj PDF

Regulamin Pielgrzymki Rowerowej  Kosina - Skarżysko Kamienna

organizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” w Kosinie

w dniach od 4 lipca 2015 roku do 7 lipca 2015 roku

 

 

1. Hasło pielgrzymki:

„Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się”

 

2.  Cel pielgrzymki:

a) odnowa duchowa

b) ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy

c) wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi

d) popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej

e) propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

 

3. Organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” w Kosinie

 

4. Termin:

4 lipca 2015 roku – 7 lipca 2015 roku

 

5. Trasa i terminarz:

* 4 lipca /sobota/ Kosina – Sandomierz ok. 105 km

Ze względu na najdłuższy odcinek trasy, po przyjeździe – zakwaterowanie, wspólna kolacja i czas wolny do noclegu.

* 5 lipca / niedziela/ Sandomierz – Święty Krzyż ok. 60 km

Dzień rozpoczynamy mszą św. o godz. 7.00. Po śniadaniu wyjeżdżamy na trasę. Po przyjeździe wspólne wejście na Święty Krzyż / przez las cały czas pod górę ok. 2,5 km w jedną stronę, następnie zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem, zejście na dół, kolacja i nocleg.

* 6 lipca /poniedziałek/ Święty Krzyż – Skarżysko Kamienna ok. 45 km

Po drodze zwiedzamy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie, następnie, kompleks klasztorny Opactwa Cysterskiego w Wąchocku. Po przyjeździe do „Małego Wilna” i zakwaterowaniu, msza św. o godz. 18.00, następnie kolacja, czas wolny i nocleg.

* 7 lipca /wtorek/ pobyt do obiadu w Skarżysko Kamienna.

Msza św. wraz z odsłonięciem obrazu o godz. 7.00, następnie śniadanie, zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej z przewodnikiem, czas wolny na modlitwę, zakup pamiątek i po obiedzie ok. godz. 14.30 powrót busem do Kosiny.

Trasa przebiega po drogach asfaltowych.

6. Warunki uczestnictwa:

Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, kto zaakceptuje jej religijny charakter oraz niniejszy regulamin, dokona zapisu, zapłaci opłatę pielgrzymkową oraz podporządkuje się poleceniom organizatora. Osoby zgłaszające muszą mieć powyżej 18 lat.

W pielgrzymce mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia do 18 roku życia (niepełnoletnie) tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na uczestnictwo w pielgrzymce i tylko w razie wyznaczenia przez nich opiekuna, który zobowiązuje się podjąć takiej opieki nad niepełnoletnim uczestnikiem.

Niepełnoletni uczestnik i jego opiekun muszą jechać w tej samej kolumnie pielgrzymki.

 

7. Pokonywanie trasy:

Każdy odcinek dzienny, podzielony jest na kilka etapów nie przekraczające ok.25km. Jazda odbędzie się w każdych warunkach atmosferycznych, bez względu na deszcz, czy wiatr.

Pielgrzymka rozpoczyna się 04 lipca 2015r. mszą św. o godz. 6.45 w kościele parafialnym w Kosinie.

Na mszę św. udajemy się w stroju kolarskim ubrani w koszulki oraz spodenki kolarskie (wspólne wejście do kościoła o godz. 6.35). Wcześniej przed mszą św. pakujemy bagaż do busa (1 torba podróżna na 1 osobę), natomiast rowery do garażu.

Po mszy św. i błogosławieństwie na czas pielgrzymowania na stopniach kościoła robimy wspólne zdjęcie i ok. godz. 8.00 wyruszamy w trasę.

 

8. Noclegi:

Pierwszy nocleg w Diecezjalnym Centrum „Quo Vadis” w Sandomierzu, drugi w Powiatowym Schronisku Młodzieżowym w Nowej Słupi, a trzeci w Domu Pielgrzyma w Skarżysko Kamienna.

 

9. Wyżywienie:

Na trasie zatrzymywać się będziemy pod sklepami, zajazdami oraz marketami. Natomiast śniadania i kolacje w miejscach noclegowych w formie zorganizowanej.

 

10. Rowery:

Najlepszym rowerem na taką podróż jest rower trekkingowy i inne posiadające przerzutki.

Rowery muszą być sprawne technicznie i posiadające odpowiednie wyposażenie:

a) jeden sprawnie działający hamulec

b) światło białe z przodu

c) światło czerwone z tyłu

d) światło odblaskowe czerwone z tyłu

e) dzwonek lub inny sygnalizator ostrzegawczy

Organizator zapewnia dla każdego uczestnika kamizelkę ostrzegawczą.

Obowiązkowo każdy uczestnik powinien posiadać kask rowerowy.


11. Bagaże:

Każdy z uczestników zabiera ze sobą: jedną torbę, śpiwór, kari matę, może być mały plecak do codziennego prowiantu, okulary, coś przeciw deszczowego (oczywiście nie parasol na rower), podstawowe leki (jeśli ktoś zażywa) oraz części serwisowe do swojego roweru (dętki, łatki itd.).

Wszystkie bagaże przewozi samochód z platformą towarzyszący pielgrzymce (jedzie przez cały czas za ostatnim uczestnikiem), czyli na końcu, zamykając całą grupę pielgrzymkową, natomiast z przodu jedzie samochód- pilot prowadzący grupę pielgrzymkową.

 

12. Koszty:

Cena pielgrzymki waha się w granicach od 350,00zł do 370,00 zł. Ostateczna cena podana będzie na spotkaniu przed pielgrzymkowym w dniu 28 czerwca br. /w zależności od ilości osób chętnych/.

W tej kwocie organizator zapewnia:

a) noclegi

b) powrót do Kosiny

c) przewóz bagażu oraz rowerów

d) ubezpieczenie

e) wodę na trasę

f) wyżywienie.

 

13. Zgłoszenia:

Osoba zgłoszona uważana jest za taką, która wypełni formularz zgłoszeniowy oraz uiści pełną wpłatę – opłata zbierana będzie na zebraniu przed pielgrzymkowym lub w ostateczności dokona przelewu na konto Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” w Kosinie do dnia 21 czerwca 2015 roku.

Nr konta Stowarzyszenia „Inicjatywa” podano na końcu regulaminu.

W razie rezygnacji organizator nie zwraca kosztów po wyżej podanych terminach!

Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z tym będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Osoby zgłaszające muszą mieć powyżej 18 lat.

W przypadku osób niepełnoletnich:

a) do szesnastego roku życia może uczestniczyć tylko z własnym opiekunem

b) od szesnastego do osiemnastego roku życia musi posiadać oświadczenie od rodziców lub opiekunów prawnych, stwierdzające wyrażenie zgody na uczestnictwo w pielgrzymce.

 

14. Sposób pielgrzymowania (rowerem):

Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości, znać przepisy ruchu drogowego oraz stosować się do uwag przewodnika grupy. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz musi być odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

Na trasie uczestnicy poruszają się prawą stroną drogi, 30-50cm od jej krawędzi w max 15 osobowych kolumnach jadąc jeden za drugim (gęsiego). Skład kolumn zostanie ustalony przed pielgrzymką i każda kolumna posiadać będzie swojego przewodnika. W kolumnie należy poruszać się z prędkością dostosowaną do innych rowerzystów, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego rowerzysty. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, ciągłe zmiany pozycji oraz opuszczanie kolumny bez konieczności oraz bez wiedzy przewodnika. W czasie jazdy zabrania się: ściganie się pomiędzy uczestnikami, rozmawiania przez telefon komórkowy, pisania i czytania smsów.

Postoje odbywać się będą w wyznaczonych bezpiecznych miejscach. Nie wolno wówczas przebywać na drodze, oddalać się od grupy bez poinformowania przewodnika lub organizatora. Na każdym postoju można będzie skorzystać ze swojego bagażu oraz uzupełnić bidony wodą.

Na postojach i noclegach należy poszanować mienie prywatne i publiczne, zachować porządek i czystość. Czas postoju określa przewodnik grupy podając wszystkim czas odjazdu.

W razie awarii roweru należy powiadomić przewodnika, poprzez zjechanie na pobocze po wcześniejszym zasygnalizowaniu tego faktu np. przez podniesienie ręki.

W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku (karambolu) cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodzi na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu dla innych użytkowników drogi. W cięższych przypadkach wzywana jest karetka pogotowia.

Podczas trwania pielgrzymki, zarówno na miejscach noclegowych jak i na trasie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych należy bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy czy organizatora.

 

15. Nieprzestrzeganie regulaminu:

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z pielgrzymki w przypadku, gdy rażąco naruszył on nie przestrzeganie regulaminu, poleceń organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki. Osoba wykluczona wraca do domu na własny koszt.

Gdy zostanie wykluczona osoba niepełnoletnia, ma być ona do odebrania przez rodziców (prawnych opiekunów) na najbliższym noclegu.

Osobie wykluczonej z pielgrzymki nie przysługuje zwrot kosztów.

 

16. Postanowienia końcowe:

Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania pielgrzymki i w drodze powrotnej.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Wszelkie kwestie nie uregulowane postanowieniami regulaminu rozstrzyga Kodeks Cywilny.

Co zabrać ?

a) śpiwór

b) kask rowerowy

c) bidon na napój do roweru

d) koszulki, skarpetki, bielizna osobista na przebranie się

e) ubranie na chłodniejsze dni czy noce np. polar, sweter, kurtka, długie spodnie itp.

f) zastępcze buty

g) przybornik toaletowy wraz z ręcznikiem

h) okulary p/słoneczne

i) leki, jeśli ktoś zażywa na co dzień

j) coś od deszczu

k) dowód osobisty

l) różaniec

m) pieniądze – na wyżywienie czy napoje we własnym zakresie

n) wskazane jest zabrać ze sobą zapasowe dętki

o) telefon komórkowy

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie!

 

„Bądźmy otwarci na siebie, gdyż jesteśmy rodziną pielgrzymią. Wzajemnie się pilnujmy i dbajmy o zdyscyplinowanie. Pomagajmy sobie nawzajem w różnych spotkanych nas chwilach i sytuacjach, a na pewno Matka Boża wynagrodzi nam te starania”

 

Adres organizatora:

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” w Kosinie

37-112 Kosina 630

Janusz Kluz – Prezes Zarządu

tel. 17 224 62 06 kom. 604 645 643 /wieczorem/

Nr rachunku:

Bank Spółdzielczy w Łańcucie - 09 9177 0008 2001 0002 7603 0001

Poprawiony: wtorek, 02 czerwca 2015 08:03  

Coś z galerii :)

Galeria

Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyka

Odsłon : 12358