Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "INICJATYWA" w Kosinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Informacje po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Email Drukuj PDF

W dniu 19 lipca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia "Inicjatywa".

Zebranie przebiegało według porządku:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Stowarzyszenia "Inicjatywa' za 2012 rok.
 4. Dyskusja na przedstawionym sprawozdaniem i głosowanie za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2012 rok.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia "Inicjatywa" za okres od 30 lipca 2010 roku do 19 lipca 2013 roku.
 6. Dyskusja na przedstawionym sprawozdaniem i głosowanie za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Wybory władz Stowarzyszenia "Inicjatywa" na następną 3-letnią kadencję (2013 - 2016).
 8. Wolne wnioski i dyskusja.
 9. Zakończenie Zebrania.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Inicjatywa" podjęło następujące decyzje:

 1. Udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi za lata 2010 -2013.
 2. Wybrało 5-cio osobowy Zarząd na kolejną 3-letnią kadencję 2013 - 2016 w składzie:
  • Janusz Kluz - Prezes Zarządu
  • Janusz Bester - Wiceprezes Zarządu
  • Grzegorz Rosół - Skarbnik
  • Rafał Nazimek - Sekretarz
  • Krzysztof Noga - Członek
 3. Wybrało Komisję Rewizyjną na kolejną 3-letnią kadencję 2013 - 2016 w składzie:
  • Jerzy Pelc - Przewodniczący
  • Stanisław Kiełb - Zastępca
  • Tadeusz Tunia - Członek
Poprawiony: sobota, 20 lipca 2013 19:15  

Coś z galerii :)

Galeria

Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyka

Odsłon : 13401