Podkarpackie FIO Lokalnie - realizacja projektu: Wzmocnienie integracji i świadomości lokalnej społeczności miejscowości Kosina poprzez wydanie i rozpowszechnienie publikacji pod nazwą „Miejscowość i Parafia Kosina studia z historii”

piątek, 27 listopada 2020 08:55 Administrator
Drukuj

Podkarpackie FIO Lokalnie

Poprawiony: piątek, 27 listopada 2020 12:04