Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia

środa, 19 grudnia 2018 00:00 Administrator
Drukuj

W dniu 14.12.2018 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia przyjęło rezygnację Pana Janusza Kluza z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu i Uchwałą WZ odwołało go z dotychczasowej funkcji.

Jednocześnie został powołany nowy Prezes Zarządu. Po głosowaniu na nowego Prezesa Zarządu wybrano Pana Krzysztofa Nogę.

Serdecznie dziękujemy Panu Januszowi Kluzowi za trud, zaangażowanie i wieloletnią pracę na stanowisku Prezesa. W dalszym ciągu liczymy na pomoc i radę już jako Członka Stowarzyszenia.

Nowemu Prezesowi życzymy samych sukcesów oraz zapału w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji.