Otoczenie wokół Obelisku płk. Leopolda Lisa-Kuli w Kosinie coraz piękniejsze

niedziela, 02 sierpnia 2015 18:16 Administrator
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” w Kosinie zmodernizowało w miesiącu czerwcu br. obejście wokół obelisku płk. Leopolda Lisa-Kuli w Kosinie.

Modernizacja polegała na wymianie kamienia „otoczaka” na tzw. „kliniec” oraz położeniu kostki brukowej w kolorze szaro-czerwonym jako dojście do tablicy pamiątkowej. Wyrównano również krawężniki otaczające plac obelisku.

W/w prace wykonała firma WZPHU „MAZUR” p. Tomasza Mazura z Kosiny.

Inwestycja, której koszt wyniósł: 3.500,01 zł sfinansowana została prawie w całości ze środków Stowarzyszenia „Inicjatywa” pochodzących w większości z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych przez darczyńców. Dlatego wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem i wspomogli przez to finansowo pragniemy serdecznie podziękować. Dzięki Waszej pomocy możemy realizować własne przedsięwzięcia, tak jak m.in. opisaną wyżej inwestycję.

W poprzednich latach wykonane zostało ogrodzenie z metalowych słupków i biało – czerwonego łańcucha oddzielające część placu od torów kolejowych, w celu ostrzeżenia i zachowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obelisku, szczególnie dotyczy to młodzieży i dzieci. Wykonano również ławeczki na metalowym stelażu, a także tabliczki dojazdowe do obelisku ustawione przy głównych drogach.

Stowarzyszenie „Inicjatywa” każdego roku opiekuje się tym miejscem poprzez systematyczne koszenie trawy, malowanie ogrodzenia czy ławeczek oraz uaktualnianie tablicy znajdującej się przy obelisku. Przy koszeniu trawy pomagają również pracownicy sołtysa.

Nasza organizacja była inicjatorem remontu drogi dojazdowej do obelisku tj. drogi Kosina – Głuchów. Pilotowaliśmy nasz wniosek przez kilka lat i dzięki poparciu przez radnych wsi Kosina, Radę Sołecką oraz sołtysa, jak również przychylności Wójta Gminy Łańcut droga ta została wyremontowana w całości.

Te wszystkie poczynania dają efekty w postaci coraz większej liczby osób odwiedzających to miejsce: pieszo, rowerami i własnymi samochodami. Jest to nie tylko młodzież, ale również osoby dorosłe. My sami uważamy, jako członkowie Stowarzyszenia „Inicjatywa”, że o takie miejsca należy dbać, modernizować je oraz upiększać, bo jest to cząstka naszej polskiej historii.

Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie byli przy obelisku płk. Leopolda Lisa-Kuli w Kosinie, aby rekreacyjnie czy przejazdem odwiedzili i poznali miejsce urodzenia naszego bohatera – legionisty.

 

Janusz Kluz – Prezes Zarządu

Poprawiony: niedziela, 02 sierpnia 2015 18:27