Przekaż 1% podatku

czwartek, 30 grudnia 2010 10:14 Administrator
Drukuj

OPPStowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "INICJATYWA" od listopada 2009 roku jest organizacją pożytku publicznego, dlatego możemy prosić Państwa o przekazanie nam 1% podatku na realizację celów statutowych. Dotyczy to rocznych zeznań podatkowych.
Nasz numer KRS to: 0000213955

Jak przekazać nam 1% podatku?

Trzeba obliczyć 1% od kwoty podatku dochodowego, należnego Urzędowi Skarbowemu.

Następnie należy wskazać Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego i w jakiej wysokości organ podatkowy ma dokonać wpłaty. Wpłata nie może przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego z zeznania. Naczelnik, zgodnie z wolą podatnika, zobowiązany jest do przekazania tej kwoty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego.

Szczegóły w poniższym artykule:

Jak przekazać 1% podatku za 2012 rok

Pamiętaj - jeżeli spóźnisz się ze złożeniem zeznania, czyli złożysz je po 30 kwietnia 2013r., stracisz możliwość podarowania 1% podatku.

Kto może przekazać 1% podatku?

 

 

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Dlatego możesz przekazać nam 1% podatku.


Wystarczy, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym wypełnisz blok
"WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)":

  1. W rubryce "Numer KRS" wpisz: 0000213955,
  2. W rubryce "Wnioskowana kwota" wpisz kwotę stanowiącą 1% podatku.
  3. Wyślij PIT - Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Nie trzeba dołączać do zeznania żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących wpłaty 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.

To wszystko!

Zadeklarowaną kwotę na konto naszemu Stowarzyszeniu przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Organizacja utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich oraz hojności sponsorów. Dlatego przekazanie 1% podatku na rzecz naszej organizacji,  sprawi, że działalność naszego stowarzyszenia będzie bardziej owocna.

Dziękujemy Ci za pomoc i zainteresowanie naszą działalnością!

Poprawiony: wtorek, 12 marca 2013 21:43