O nas

czwartek, 30 grudnia 2010 08:50 Administrator
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” powstało w Kosinie, w sierpniu 2004 roku. Grupa założycielska licząca 17 członków postanowiła powołać do życia stowarzyszenie, które będzie wspierało każdą działalność niosącą korzyść mieszkańcom Kosiny i Gminy Łańcut.

Stowarzyszenie jest apolitycznym i dobrowolnym zrzeszeniem osób, które pracują społecznie, realizując zadania statutowe. Głównymi celami stowarzyszenia jest promocja kultury, ekologii i ochrony środowiska, wspomaganie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, ponadto stowarzyszenie pragnie zająć się promocją kultury fizycznej, sportu i turystyki szczególnie wśród ludzi młodych oraz rozwojem infrastruktury informatycznej na terenie swej miejscowości.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez organizowanie spotkań, wystaw, odczytów, koncertów i współpracę z instytucjami samorządowymi. Swoją działalność opiera na Statucie Stowarzyszenia, w którego paragrafach członkowie zawarli szczegółowe zasady, cele i kierunki działania.

Od listopada 2004 roku Stowarzyszenie może poszczycić się swoim logo. Pragniemy, aby ten znak wszystkim kojarzył się z dobrą pracą na rzecz społeczności lokalnej Kosiny.

 

logo

Poprawiony: piątek, 09 lipca 2021 15:17